KAMPIRANJE NA RANČU
KAMPIRANJE NA RANČU
DJEČJI KAMPOVI
DJEČJI KAMPOVI
SMJEŠTAJ I REZERVACIJA
SMJEŠTAJ I REZERVACIJA

Pansion za konje


Naš pansion za konje moderna je štala sa 8 boxeva smještena u području idealne klime. Konje izvodimo u ispust te svakodnevno čistimo boxeve. 
Nudimo jednodnevne, sedmodnevne i godišnje smještaje.
Cijena je od 1.000,00 do 2.500,00 kuna mjesečno za duži ugovoreni najam.

Ranč Barba ToneRanč Barba ToneRanč Barba Tone